Podjetje: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA ORMOŽ

Naslov: PTUJSKA CESTA 33, 2270 ORMOŽ

OPRAVLJANJE PRIPRAVNIŠTVA PO PREDPISANEM PROGRAMU
-SODELOVANJE V STROKOVNEM TIMU NA ODDELKU IN S STROKOVNIMI SLUŽBAMI IZVEN BOLNIŠNICE (CSD, DSO, ZAVODI, SODIŠČI, PATRONAŽNO SLUŽBO, AMBASADE, ŠOLE, PODJETJA, ZPIZ, ZZZS),
-INDIVIDUALNO DELO Z BOLNIKOM IN NJEGOVIMI SVOJCI NA PODROČJU REŠEVANJA SOCIALNIH TEŽAV,
-SKUPINSKO DELO Z BOLNIKI IN SVOJCI (DELO Z DRUŽINO, VODENJE SKUPIN NA ODDELKIH, VODENJE TIMSKIH SESTANKOV GLEDE REŠEVANJA SOCIALNE PROBLEMATIKE),
-SODELOVANJE S SKUPNOSTNIMI SLUŽBAMI (NEVLADNE ORGANIZACIJE, SKUPNOSTI STANOVALCEV OZ. SOSEDSKE SKUPNOSTI, KARITAS, RDEČI KRIŽ)
– NAČRTOVANJE IN ORGANIZIRANJE BOLNIKOVE SOCIALNE MREŽE PRED ODPUSTOM IZ BOLNIŠNICE