Podjetje: NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE

Naslov: Trubarjeva cesta 2 , 1000 LJUBLJANA

ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE TEHNIČNO-ADMINISTRATIVNIH DEL, PRIPRAVA IN KONTROLA PODATKOV S PODROČJA DELOVANJA NIJZ IN KOMUNICIRANJE Z ZUNANJIMI SODELAVCI, VZDRŽEVANJE IN AŽURIRANJE ZBIRK PODATKOV S PODROČJA DELOVANJA NIJZ – PRIPRAVA RAZLIČNIH ANALIZ IN POROČIL, SODELOVANJE PRI STROKOVNIH IN RAZVOJNIH NALOGAH Z DRUGIMI ZAPOSLENIMI, IZVAJANJE NALOG SKLADNO S PROGRAMOM DELA, RAVNANJE PO VELJAVNIH NAVODILIH ZA DELO IN DRUGIH NOTRANJIH AKTIH NIJZ, IZVEDBA NALOG V SKLADU S SPLOŠNIMI AKTI NIJZ, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V SKLADU S STROKOVNIMI IN POSLOVNIMI INTERESI NIJZ PO NALOGU VODJE ALI DIREKTORJA.