Podjetje: ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA

Naslov: GRAJSKA ULICA 24 , 9000 MURSKA SOBOTA

OBRAVNAVA UPORABNIKA/PACIENTA IN OPREDELITEV USTREZNIH DIAGNOSTIČNIH POSTOPKOV NA STROKOVNEM PDOROČJU KINEZIOLOGIJE; MOTIVACIJA LJUDI ZA PROGRAME TELESNE VADBE; NAČRTOVANJE, SODELOVANJE, ORGANIZACIJA, IZVEDBA IN NADZOR VADBE, KI VPLIVA NA GIBALNE IN FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI TER TELESNE ZNAČILNOSTI ZDRAVIH OSEB; OBRAVNAVA IN SVETOVANJE ZNAČILNOSTI ZDRAVE PREHRANE V POVEZAVI Z VADBO IN ZDRAVIM NAČINOM ŽIVLJENJA; SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZDRAVSTVENO-VZGOJNIH PROGRAMOV V OKVIRU NALOG ZA KATERE JE USPOSOBLJEN; IZVAJANJE STROKOVNIH (KINEZIOLOŠKIH) PROGRAMOV INDIVIDUALNE IN SKUPINSKE VADBE; PRIZADEVANJE ZA UČINKOVITO KOMUNICIRANJE IN PODAJANJE STROKOVNEGA ZNANJA OSTALIM ZDRAVSTVENIM DELAVCEM IN SODELAVCEM (PRIPRAVA STROKOVNIH VSEBIN ZA PREDSTAVITEV, STROKOVNI PREDLOGI, INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE, IPD), OSTALE NALOGE ZA DOSEGO CILJEV PROJEKTA “RAZVOJ KADROV V ŠPORTU 2016-2022” ZA SKLOP:D.