Podjetje: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

Naslov: Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE

-SAMOSTOJNA IN CELOVITA ADMINISTRATIVNA OBRAVNAVA PACIENTA –
UREJANJE HOSPITALNE DOKUMENTACIJE
-OPRAVLJANJE VSEH NALOG V SKLOPU DELOVNEGA MESTA TER Z VSEH PODROČIJ (DELOVNIH MEST) V SKLOPU PEDIATRIČNE SLUŽBE IN ODDELKA ZA PATOLOGIJO –
SKRB ZA DOBRE IN POŠTENE ODNOSE S SODELAVCI, ZNOTRAJ BOLNIŠNICE TER S PACIENTI IN NJIHOVIMI SVOJCI.