Podjetje: ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA

Naslov: ZALOŠKA CESTA 2, 1000 LJUBLJANA

VNOS USTREZNIH PODATKOV V INFORMACIJSKI SISTEM, VODENJE EVIDENCE PREJETE IN/ALI IZDANE POŠTE, ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE,
PRIPRAVA MATERIALA IN SPREMNE DOKUMENTACIJE ZA RAZLIČNE NAMENE PO USTREZNIH NAVODILIH,
VODENJE DRUGE USTREZNE DOKUMENTACIJE PO NAVODILIH VODJE,
EVIDENTIRANJE STORITEV IN PRIPRAVA OBRAČUNA,
DELO V SKLADU Z PREDPISI IN ZAHTEVAMI ZA VARSTVO PRI DELU,
STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE,
VZDRŽEVANJE OPREME PO USTREZNIH NAVODILIH,
IZOBRAŽEVANJE/MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM,
OSTALA ADMINISTRATIVNA DELA PO NALOGU VODJE, ODGOVORNOST ZA STROKOVNO DELO IN ZAKONITOST.