Podjetje: CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, DRAGA

Naslov: DRAGA 1, 1292 IG

NAČRTOVANJE, USMERJANJE IN KOORDINIRANJE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA, SAMOSTOJNO IZVAJANJE MEDICINSKE DEJAVNOSTI, SODELOVANJE IN SVETOVANJE ZAKONITIM ZASTOPNIKOM UPORABNIKOV, SODELOVANJE V INTERDISCIPLINARNEM TIMU, SODELOVANJE Z ZDRAVSTVENIMI USTANOVAMI, DRUGA DELA IN NALOGE PO NAVODILIH NADREJENEGA V SKLADU Z VIZIJO CUDV DRAGA IN LETNIM DELOVNIM NAČRTOM.