Podjetje: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

Naslov: Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA

UVAJANJE V STROKOVNO MEDICINSKO DELO TER USPOSABLJANJE ZA SAMOSTOJNO DELO NA SPECIALISTIČNEM PODROČJU V SKLADU S PROGRAMOM OPRAVLJANJA SPECIALIZACIJE POD VODSTVOM IN Z ODGOVORNOSTJO MENTORJA, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DEL IN STORITEV, ZA KATERE IMA ZDRAVNIK SPECIALIZANT IZKAZANA USTREZNA ZNANJA, IZKUŠNJE IN VEŠČINE, OPRAVLJANJE ZDRAVNIŠKE SLUŽBE IZVEN PROGRAMA SPECIALIZACIJE SKLADNO Z OPRAVLJENIM PROGRAMOM PRIPRAVNIŠTVA, VODENJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE