Podjetje: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

Naslov: Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE

KANDIDATE VABIMO V STIMULATIVNO OKOLJE ZA STROKOVNI RAZVOJ IN IZOBRAŽEVANJE TAKOJŠNJO POLNO VKLJUČITEV V AMBULANTNO ALI HOSPITALNO DEJAVNOST TAKOJŠNJO RAZNOVRSTNO, KOLIČINSKO OBSEŽNO IN STROKOVNO KAKOVOSTNO AMBULANTNO ALI HOSPITALNO DEJAVNOST.