Podjetje: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

Naslov: Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE

-SAMOSTOJNO IZVAJANJE SPECIALISTIČNE DEJAVNOSTI HOSPITALNEGA ZV: DIAGNOSTIČNI POSTOPKI, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, USMERJENI PREGLEDI, KONZILIARNA SLUŽBA, SVETOVANJE IN UPORABA PREVENTIVNIH POSEGOV, PRIPRAVA BOLNIKA NA DIAGNOSTIČNI ALI TERAPEVTSKI POSEG, -SAMOSTOJNO IZVAJANJE SPECIALISTIČNE DEJAVNOSTI AMBULANTNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA: DIAGNOSTIČNI POSTOPKI, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, USMERJENI PREGLEDI, KONZILIARNA SLUŽBA, SVETOVANJE IN UPORABA PREVENTIVNIH POSEGOV, PRIPRAVA BOLNIKA NA DIAGNOSTIČNI ALI TERAPEVTSKI POSEG – PRIZADEVANJE ZA CELOSTNO IN MULTIDISCIPLINARNO OBRAVNAVO BOLNIKA – SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU, SODELOVANJE S PREDSTAVNIKI DRUGIH STROK, SODELOVANJE S STROKOVNJAKI DRUGIH DOMAČIH IN TUJIH USTANOV – SODELOVANJE V ORGANIH ZDRAVSTVENEGA ZAVODA – SKRB ZA PROMOCIJO ZDRAVJA IN IZVAJANJE VZGOJNO ZDRAVSTVENEGA DELA / SVETOVALNA DEJAVNOST – OPRAVLJANJE DELOVNEGA PROGRAMA V SKLADU Z NAVODILI IN RAZPOREDOM PREDSTOJNIKA MATIČNEGA ODDELKA – OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V SKLADU Z NAVODILI NADREJENEGA – VODENJE USTREZNE DOKUMENTACIJE O DIAGNOSTIČNIH IN TERAPEVTSKIH POSTOPKIH (POPIS IN POTEK BOLEZNI, TEMPERATURNA LISTA, ODPUSTNA LISTINA, AMBULANTNI ZAPISNIK, ZAPISNIK KONZILIARNEGA PREGLEDA) TER DOKUMENTACIJE DOLOČENE NA OSNOVI ZAKONA, AKREDITACIJSKIH STANDARDOV ALI NA PRIMERIH DOBRE PRAKSE – ZAGOTAVLJANJE NEPREKINJENEGA ZV IN NMP TER PRIPRAVLJENOSTI NA DOMU SKLADNO Z VELJAVNO ZAKONODAJO IN STATUTOM.