Podjetje: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

Naslov: Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE

SAMOSTOJNO IZVAJANJE SPECIALISTIČNE DEJAVNOSTI HOSPITALNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA: DIAGNOSTIČNI POSTOPKI, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, USMERJENI PREGLEDI, KONZILIARNA SLUŽBA, SVETOVANJE IN UPORABA PREVENTIVNIH POSEGOV, PRIPRAVA BOLNIKA NA DIAGNOSTIČNI ALI TERAPEVTSKI POSEG, SAMOSTOJNO IZVAJANJE SPECIALISTIČNE DEJAVNOSTI AMBULANTNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA: DIAGNOSTIČNI POSTOPKI, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, USMERJENI PREGLEDI, KONZILIARNA SLUŽBA, SVETOVANJE IN UPORABA PREVENTIVNIH POSEGOV, PRIPRAVA BOLNIKA NA DIAGNOSTIČNI ALI TERAPEVTSKI POSEG, PRIZADEVANJE ZA CELOSTNO IN MULTIDISCIPLINARNO OBRAVNAVO BOLNIKA, SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU, SODELOVANJE S PREDSTAVNIKI DRUGIH STROK, SODELOVANJE S STROKOVNJAKI DRUGIH DOMAČIH IN TUJIH USTANOV, SODELOVANJE V ORGANIH ZDRAVSTVENEGA ZAVODA, SKRB ZA PROMOCIJO ZDRAVJA IN IZVAJANJE VZGOJNO ZDRAVSTVENEGA DELA / SVETOVALNA DEJAVNOST, OPRAVLJANJE DELOVNEGA PROGRAMA V SKLADU Z NAVODILI IN RAZPOREDOM PREDSTOJNIKA MATIČNEGA ODDELKA, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V SKLADU Z NAVODILI NADREJENEGA, VODENJE USTREZNE DOKUMENTACIJE O DIAGNOSTIČNIH IN TERAPEVTSKIH POSTOPKIH (POPIS IN POTEK BOLEZNI, TEMPERATURNA LISTA, ODPUSTNA LISTINA, AMBULANTNI ZAPISNIK, ZAPISNIK KONZILIARNEGA PREGLEDA) TER DOKUMENTACIJE DOLOČENE NA OSNOVI ZAKONA, AKREDITACIJSKIH STANDARDOV ALI NA PRIMERIH DOBRE PRAKSE.