Podjetje: ZGORNJESAVINJSKI ZDRAVSTVENI DOM NAZARJE

Naslov: Zadrečka cesta 14 , 3331 NAZARJE

DEŽURSTVO V USTANOVI IN NA TERENU, IZVAJANJE SLUŽBE NMP, OSKRBA VITALNO OGROŽENEGA PACIENTA, IZVAJANJE DIAGNOSTIKE IN TERAPIJE V AMBULANTI IN NA TERENU, IZVAJANJE POGEGOV, ODLOČANJE O POTREBI HOSPITALNEGA ZDRAVLJENJA IN SPECIALISTIČNIH PREGLEDIH, IZPOLNJEVANJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE PREDPISANE S PRAVILNIKOM O SLUŽBI NMP, CEPLJENJA, IZVAJANJE MRLIŠKO OGLEDNE IN SODNO IZVEDENSKE DEJAVNOSTI, VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV PACIENTOV, DRUGE NALOGE POVEZANE Z DELOM IN PO NALOGU NADREJENEGA, ODLOČANJE O DELAZMOŽNOSTI ZAVAROVANCEV, KONZULTIRANJE S SPECIALISTI, IZPOLNJEVANJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE IK POSTOPKI ZK , IZVAJANJE ZDRAVSTVENE VZGOJE, PRIJAVA NALEZLJIVIH BOLEZNI