Podjetje: ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE TRBOVLJE, RUDARSKA CESTA 12

Naslov: RUDARSKA CESTA 12, 1420 TRBOVLJE

SPREJEM, DIAGNOSTICIRANJE, ZDRAVLJENJE TER SPREMLJANJE OBOLELIH IN POŠKODOVANIH PACIENTOV, UGOTAVLJANJE SMRTI IN VZROKOV SMRTI, PISANJE MRLIŠKIH LISTOV TER ODREDITEV OBDUKCIJ IN IZPOLNJEVANJE ZAHTEVANE DOKUMENTACIJE , IZVAJANJE CEPLJENJ, ODKRIVANJE IN ZDRAVLJENJE BOLEZNI NESELEKCIONIRANE, ZANJ OPREDELJENE POPULACIJE, OPRAVLJANJE PREVENTIVNIH PREGLEDOV IN ZDRAVSTVENE VZGOJE V SKLADU S SPREJETIM PROGRAMOM , VODENJE ZDRAVLJENJA ZANJ OPREDELJENIH KRONIČNIH BOLNIKOV , OBRAVNAVA IN ZDRAVLJENJE BOLNIKOV NA DOMU , OPRAVLJANJE TERAPEVTSKIH POSEGOV V SKLADU S SPREJETO DOKTRINO , IZDAJA STROKOVNIH MNENJ, SPRIČEVAL, SPRIČEVAL O ZDRAVSTVENEM STANJU, DELAZMOŽNOSTI, PREDLOGOV ZA IK, PREDLOGOV ZA POMOČ IN OSKRBO, ITD. , ADMINISTRATIVNO DELO, POVEZANO Z VODENJEM MEDICINSKE DOKUMENTACIJE , SPROTNO IZOBRAŽEVANJE TER IZPOPOLNJEVANJE NA SVOJEM PODROČJU V SKLADU Z ZAHTEVAMI STROKE TER POGOJI, POTREBNIMI ZA PODALJŠANJE LICENCE TER REDNO IZOBRAŽEVANJE S PODROČJA VARSTVA PRI DELU , KONTINUIRANO SODELOVANJE PRI VPELJAVI IZBOLJŠAV NA DELOVNEM MESTU, USTNO IN PISNO POROČANJE VODJI SLUŽBE, PRENOS ZNANJ, SPREMLJANJE E-POŠTE , SPREMLJANJE OKROŽNIC ZZZS, IZVAJANJE E-NAROČANJA , OBVLADOVANJE RAČUNALNIŠKIH PROGRAMOV IN ORODIJ NA DELOVNEM PODROČJU , POZNAVANJE PROGRAMA PREPREČEVANJA OKUŽB V ZAVODU , OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG V OKVIRU STROKE PO NAVODILU VODJE SLUŽBE TER DIREKTORJA IN STROKOVNEGA VODJE.