Podjetje: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA

Naslov: ULICA PADLIH BORCEV 13 A, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI

SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE VISOKO ZAHTEVNIH STROKOVNIH DEL IN NALOG USTREZNE STROKE NA SPECIALISTIČNEM NIVOJU (PREPREČEVANJE, DIAGNOSTICIRANJE, ZDRAVLJENJE IN REHABILITACIJA), SODELOVANJE PRI KONZULTACIJAH S STROKOVNIMI SODELAVCI DRUGIH STROK V INTERDISCIPLINARNIH PRIMERIH, DOKUMENTIRANJE IN EVIDENTIRANJE STROKOVNIH OPRAVIL, DAJANJE STROKOVNIH IN DRUGIH MNENJ TER POROČIL V ZVEZI Z DELOM,
UVAJANJE NOVIH METOD DELA PO PREDHODNEM SOGLASJU PREDSTOJNIKA ALI VODJE ODDELKA,
ZDRAVSTVENA PROSVETA IN VZGOJA, PEDAGOŠKO DELO, PRAKTIČNO USPOSABLJANJE IN MENTORSTVO NOVO SPREJETIM SODELAVCEM, PRIPRAVNIKOM TER MENTORSKO DELO S ŠTUDENTI
UPRAVLJANJE Z DELOVNIMI STROJI, NAPRAVAMI TER SREDSTVI ZA DELO NA DELOVIŠČU,
OPRAVLJA POLEG DELA V AMBULANTI OZ. BOLNIŠNIČNEM ODDELKU OPRAVLJA TUDI URGENTNO SLUŽBO,
DRUGA DELA IN NALOGE S PODROČJA DELA PO NALOGU NADREJENEGA V OKVIRU STROKOVNE IZOBRAZBE,
ODGOVARJA ZA STROKOVNOST IN UČINKOVITOST IZVAJANJA DEL IN NALOG.