Podjetje: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA

Naslov: ULICA PADLIH BORCEV 13 A, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI

SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE VISOKOZAHTEVNIH STROKOVNIH DEL IN NALOG USTREZNE STROKE NA SPECIALISTIČNEM NIVOJU (PREPREČEVANJE, DIAGNOSTICIRANJE, ZDRAVLJENJE IN REHABILITACIJA), SODELOVANJE PRI KONZULTACIJAH S STROKOVNIMI SODELAVCI DRUGIH STROK V INTERDISCIPLINARNIH PRIMERIH, DOKUMENTIRANJE IN EVIDENTIRANJE STROKOVNIH OPRAVIL, DAJANJE STROKOVNIH IN DRUGIH MNENJ TER POROČIL V ZVEZI Z DELOM, UVAJANJE NOVIH METOD DELA PO PREDHODNEM SOGLASJU PREDSTOJNIKA ALI VODJE ODDELKA, ZDRAVSTVENA PROSVETA IN VZGOJA, PEDAGOŠKO DELO, PRAKTIČNO USPOSABLJANJE IN MENTORSTVO NOVO SPREJETIM SODELAVCEM, PRIPRAVNIKOM TER MENTORSKO DELO S ŠTUDENTI, UPRAVLJANJE Z DELOVNIMI STROJI, NAPRAVAMI TER SREDSTVI ZA DELO NA DELOVIŠČU, OPRAVLJA PRETEŽNO URGENTNO SLUŽBO ALI OPRAVLJA DELO PRETEŽNO V INTENZIVNI ENOTI ALI OPRAVLJA ANESTEZIOLOŠKO SLUŽBO PRETEŽNO V OPERACIJSKI DVORANI ALI V INTENZIVNI ENOTI, DRUGA DELA IN NALOGE S PODROČJA DELA V OKVIRU STROKOVNE IZOBRAZBE PO NALOGU NADREJENEGA, ODGOVARJA ZA STROKOVNOST IN UČINKOVITOST IZVAJANJA DEL IN NALOG.