Podjetje: ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

Naslov: Novi dom 11 , 1430 HRASTNIK

PRIPRAVA IN UREDITEV DELOVNEGA MESTA ZA DELO,
IZVAJANJE DIAGNOSTIKE IN TERAPIJE V AMBULANTI IN NA TERENU,
IZVAJANJE NMP V AMBULANTI IN NA TERENU,
OPRAVLJANJE MRLIŠKO-PREGLEDNE SLUŽBE,
ORGANIZIRANJE DELA ZDRAVSTVENEGA TEAMA IN SKRB ZA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE,
,
SODELOVANJE Z ZDRAVSTVENIMI, INVALIDSKIH IN Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI