Podjetje: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

Naslov: LJUBLJANSKA ULICA 5 , 2000 MARIBOR

SAMOSTOJNA OBRAVNAVA AMBULANTNIH IN HOSPITALIZIRANIH PACIENTOV NA SPECIALISTIČNEM
NIVOJU,
IZVAJANJE DIAGNOSTIČNIH, TERAPEVTSKIH IN OPERACIJSKIH POSEGOV,
SODELOVANJE PRI RAZVIJANJU IN UVAJANJU NOVIH
PRISTOPOV IN METOD DELA,
IZVAJANJE POJASNILNIH DOLŽNOSTI PACIENTOM,
OPRAVLJANJE ZNANSTVENO – RAZISKOVALNEGA,
RAZVOJNEGA IN PEDAGOŠKEGA DELA,
IZVAJANJE ORGANIZACIJSKIH PREDPISOV, ORGANIZACIJSKIH NAVODIL IN NAVODIL ZA DELO V
OKVIRU SISTEMA KAKOVOSTI,
DRUGA DELA PO NAVODILU PREDSTOJNIKA ODDELKA, V
OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI.