Podjetje: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

Naslov: LJUBLJANSKA ULICA 5 , 2000 MARIBOR

– SAMOSTOJNA OBRAVNAVA AMBULANTNIH IN
HOSPITALIZIRANIH PACIENTOV NA SPECIALISTIČNEM
NIVOJU,
– IZVAJANJE DIAGNOSTIČNIH, TERAPEVTSKIH IN
OPERACIJSKIH POSEGOV,
– SODELOVANJE PRI RAZVIJANJU IN UVAJANJU NOVIH
PRISTOPOV IN METOD DELA,
– IZVAJANJE POJASNILNIH DOLŽNOSTI PACIENTOM,
– OPRAVLJANJE ZNANSTVENO – RAZISKOVALNEGA,
RAZVOJNEGA IN PEDAGOŠKEGA DELA,
– IZVAJANJE ORGANIZACIJSKIH PREDPISOV,
ORGANIZACIJSKIH NAVODIL IN NAVODIL ZA DELO V
OKVIRU SISTEMA KAKOVOSTI,
– DRUGA DELA PO NAVODILU PREDSTOJNIKA ODDELKA, V
OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI.