Podjetje: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

Naslov: LJUBLJANSKA ULICA 5 , 2000 MARIBOR

SAMOSTOJNA OBRAVNAVA BIOPTIČNIH VZORCEV,
ODVZETIH PRI AMBULANTNIH IN HOSPITALIZIRANIH
PACIENTIH NA SPECIALISTIČNEM NIVOJU,
IZVAJANJE DIAGNOSTIČNIH POSEGOV,
SODELOVANJE PRI RAZVIJANJU IN UVAJANJU NOVIH
PRISTOPOV IN METOD DELA, IZVAJANJE POJASNILNIH DOLŽNOSTI PACIENTOM IN
OBVEŠČANJE SVOJCEV O VZROKIH SMRTI, OPRAVLJANJE ZNANSTVENO – RAZISKOVALNEGA,
RAZVOJNEGA IN PEDAGOŠKEGA DELA, IZVAJANJE ORGANIZACIJSKIH PREDPISOV,
ORGANIZACIJSKIH NAVODIL IN NAVODIL ZA DELO V
OKVIRU SISTEMA KAKOVOSTI,
DRUGA DELA PO NAVODILU PREDSTOJNIKA ODDELKA, V
OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI.