Podjetje: ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR

Naslov: ULICA TALCEV 9, 2000 MARIBOR

VES DELOVNI ČAS DELA Z OSEBAMI S PSIHIČNO PRIZADETOSTJO, IZVAJA CELOVITO DISPANZERSKO PSIHIATRIČNO ZDRAVSTVENO VARSTVO (DIAGNOSTICIRANJE, MEDIKAMENTOZNA TERAPIJA, INDIVIDUALNE IN GRUPNE PSIHOTERAPEVTSKE METODE ZDRAVLJENJA), UGOTAVLJANJE DELAZMOŽNOSTI, PODAJA IZVEDENIŠKO MNENJE NA ZAHTEVO DRUGIH USTANOV, V INTERESU BOLNIKA NA ŠIROKO KONTAKTIRA Z RAZNIMI MEDICINSKIMI IN NEMEDICINSKIMI USTANOVAMI, STROKOVNO VODI ČLANE DELOVNEGA TEAMA IN IZVAJA MENTORSTVO.