Podjetje: ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA

Naslov: ZALOŠKA CESTA 2, 1000 LJUBLJANA

SPECIALISTIČNA OBRAVNAVA BOLNIKOV Z BOLEZNIMI OZ OKVARAMI NA SPECIFIČNEM KLINIČNEM PODROČJU, ODREJANJE PREISKAV ZA UGOTAVLJANJE BOLNIKOVEGA ZDRAVSTVENEGA STANJA, IZVAJANJE VISOKO ZAHTEVNIH DIAGNOSTIČNIH POSEGOV IN PREISKAV, TOLMAČENJE IN VREDNOTENJE IZVIDOV IN DOLOČANJE DIAGNOZE BOLEZNI, PRIPRAVA NAČRTA ZDRAVLJENJA IN POSTOPKOV ZDRAVLJENJA, IZVAJANJE TERAPEVTSKIH POSEGOV, ODLOČANJE O ZAKLJUČKU ZDRAVLJENJA V ZAVODU, POSREDOVANJE INFORMACIJ BOLNIKOM IN SVOJCEM, STROKOVNO SVETOVANJE SPECIALISTOM DRUGIH STROK, OPRAVLJANJE DEŽURSTVA IN STANJA PRIPRAVLJENOSTI PO RAZPOREDU, IZVAJANJE OPERATIVNIH POSEGOV ONKOLOŠKIH BOLNIKOV, SPECIALISTIČNA KIRURŠKA OBRAVNAVA ONKOLOŠKIH BOLNIKOV, SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TEAMIH (NAČRTOVANJE DIAGNOSTIKE ZDRAVLJENJA IN SPREMLJANJE PO KONČANEM ZDRAVLJENJU), ODREJANJE IN NADZOROVANJE PRIPRAVE BOLNIKA NA OP, OP POSEG, NADZOR NAD OSKRBO BOLNIKA PO OP, SPECIALISTIČNO DELO V ONKOLOŠKO KIRURŠKI AMBULANTI, SODELOVANJE NA INTERNIH IN ZUNANJIH IZOBRAŽEVANJIH, SPECIALISTIČNA OBRAVNAVA BOLNIC NA PODROČJU ONKOLOŠKE GINEKOLOGIJE IN OPERATIVNI POSEGI, RAZISKOVALNO IN PEDAGOŠKO DELO, OSTALA OPRAVILA V OKVIRU DELOKROGA PO NALOGU VODJE.