Podjetje: OZG; OZG, OE ZD Bled, ZD Bohinj

Naslov: Mladinska cesta 1 , 4260 BLED

IZVAJANJE SPECIALISTIČNEGA AMBULANTNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA V ZD BLED IN ZD TRŽIČ. VODENJE EVIDENC IN MEDICINSKE DOKUMENTACIJE. PREPREČEVANJE IN ZDRAVLJENJE OBOLENJ TER SODELOVANJE V PROJEKTNIH SKUPINAH NA STROKOVNEM PODROČJU.