Podjetje: ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE TRBOVLJE, RUDARSKA CESTA 12

Naslov: RUDARSKA CESTA 12, 1420 TRBOVLJE

PREDHODNI, SPECIALNI, OBDOBNI, OBDOBNI CILJANI TER OSTALI PREVENTIVNI IN KONTROLNI PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI. POROČANJE DIREKTORJU IN STROKOVNEMU VODJI. SODELOVANJE PRI VPELJAVI IZBOLJŠAV NA DELOVNEM MESTU. SEZNANJANJE DELAVCEV S TVEGANJI NA DELOVNEM MESTU IN ZDRAVSTVENA VZGOJA, VAROVANJE ZDRAVJA DELAVCEV, SVETOVANJE GLEDE POTEKA DELOVNEGA PROCESA, SVETOVANJE PRI NAČRTOVANJU, IZBIRI, NAKUPU IN VZDRŽEVANJU SREDSTEV ZA DELO, PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI DELAVCEV V SKLADU S POSEBNIMI PREDPISI. ZDRAVSTVENO VARSTVO POKLICNO OBOLELIH DELAVCEV. UGOTAVLJANJE VZROKOV POKLICNIH BOLEZNI IN BOLEZNI V ZVEZI Z DELOM. ORGANIZIRANJE PRVE POMOČI, REŠEVANJA IN EVAKUACIJE V PRIMERU POŠKODB PRI DELU IN KOLEKTIVNIH NEZGOD. UGOTAVLJANJE VZROKOV ZA NASTANEK DELOVNE INVALIDNOSTI TER PREDLAGANJE UKREPOV ZA NJIHOVO OBVLADOVANJE, SODELOVANJE V PROCESU REHABILITACIJE TER SVETOVANJE PRI IZBIRI DRUGEGA USTREZNEGA DELA. SODELOVANJE PRI OCENJEVANJU TVEGANJA NA DELOVNEM MESTU. ADMINISTRATIVNO DELO NA SVOJEM PODROČJU DELA. IZPOPOLNJEVANJE NA SVOJEM PODROČJU V SKLADU Z ZAHTEVAMI STROKE TER POGOJI, POTREBNIMI ZA PODALJŠANJE LICENCE TER IZOBRAŽEVANJE S PODROČJA VARSTVA PRI DELU. PRENOS ZNANJ, SPREMLJANJE E-POŠTE IN OKROŽNIC ZZZS, IZVAJANJE E-NAROČANJA, OBVLADOVANJE RAČUNALNIŠKIH PROGRAMOV IN ORODIJ NA DELOVNEM PODROČJU, POZNAVANJE PROGRAMA PREPREČEVANJA OKUŽB V ZAVODU, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG V OKVIRU STROKE PO NAVODILU VODJE SLUŽBE TER DIREKTORJA IN STROKOVNEGA VODJE.