Podjetje: ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE TRBOVLJE, RUDARSKA CESTA 12

Naslov: RUDARSKA CESTA 12, 1420 TRBOVLJE

IZVAJANJE TRIAŽE PREGLEDANIH PACIENTOV GLEDE POTREBE PO ORTODONTSKEM ZDRAVLJENJU SPREMLJANJE RAZVOJA OROFACIALNEGA PODROČJA, KJER JE TO POTREBNO OPRAVLJANJE ORTODONTSKIH PREGLEDOV PRI OTROCIH IN MLADOSTNIKIH PRI KATERIH JE BIL UGOTOVLJEN ODKLON V RAZVOJU IN DELOVANJU ZOB IN/ALI ČELJUSTI IZVAJANJE INTERCEPTIVNIH IN PREVENTIVNIH UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE ALI PREPREČEVANJE ODKLONOV V RAZVOJU ZOB IN ČELJUSTI IZVAJANJE DIAGNOSTIČNIH POSTOPKOV POTREBNIH ZA NAČRTOVANJE ORTODONTSKEGA ZDRAVLJENJA IZVAJANJE AKTIVNEGA ORTODONTSKEGA ZDRAVLJENJA S SNEMNIMI IN NESNEMNIMI APARATI V SKLADU S STROKOVNIMI MERILI SPREMLJANJE STABILNOSTI REZULTATOV ORTODONTSKEGA ZDRAVLJENJA V RETENCIJSKEM OBDOBJU IZDELAVA STROKOVNIH EKSPERTIZ ZA KONZULTACIJE PRI DRUGIH SPECIALISTIH ADMINISTRATIVNO DELO S PODROČJA DELA ZBIRANJE IN SPREMLJANJE STATISTIČNIH PODATKOV ,
SPROTNO IZOBRAŽEVANJE TER IZPOPOLNJEVANJE NA SVOJEM PODROČJU V SKLADU Z ZAHTEVAMI STROKE TER POGOJI, POTREBNIMI ZA PODALJŠANJE LICENCE TER REDNO IZOBRAŽEVANJE S PODROČJA VARSTVA PRI DELU KONTINUIRANO SODELOVANJE PRI VPELJAVI IZBOLJŠAV NA DELOVNEM MESTU USTNO IN PISNO POROČANJE VODJI SLUŽBE PRENOS ZNANJ SPREMLJANJE E-POŠTE IN OKROŽNIC ZZZS IZVAJANJE E-NAROČANJA OBVLADOVANJE RAČUNALNIŠKIH PROGRAMOV IN ORODIJ NA DELOVNEM PODROČJU POZNAVANJE PROGRAMA PREPREČEVANJA OKUŽB V ZAVODU OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG V OKVIRU STROKE PO NAVODILU VODJE SLUŽBE TER DIREKTORJA IN STROKOVNEGA VODJE.