Podjetje: ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

Naslov: KOLODVORSKA ULICA 15, 1000 LJUBLJANA

OBRAVNAVANJE ZAHTEVNEJŠE MEDICINSKE IN DELOVNE DOKUMENTACIJE TER DAJANJE STROKOVNIH MNENJ, DAJANJE IZVEDENSKIH MNENJ V POSTOPKIH ZA VARSTVO PRAVIC, SODELOVANJE V REVIZIJI IZVEDENSKIH MNENJ INVALIDSKIH KOMISIJ I. STOPNJE, DELO V SENATU INVALIDSKIH KOMISIJ IN KOT IZVEDENEC POSAMEZNIK, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V OKVIRU PODROČJA DEJAVNOSTI IN PO NALOGU NADREJENIH