Podjetje: ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

Naslov: KOLODVORSKA ULICA 15, 1000 LJUBLJANA

OBRAVNAVANJE ZAHTEVNEJŠE MEDICINSKE IN DELOVNE DOKUMENTACIJE TER DAJANJE STROKOVNIH MNENJ, DAJANJE IZVEDENSKIH MNENJ V POSTOPKIH ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC, DELO V SENATU INVALIDSKIH KOMISIJ IN KOT ZDRAVNIK POSAMEZNIK, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V OKVIRU PODROČJA DEJAVNOSTI IN PO NALOGU NADREJENIH