Podjetje: ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

Naslov: KOLODVORSKA ULICA 15, 1000 LJUBLJANA

ORGANIZIRANJE IN KOORDINIRANJE DELA INVALIDSKE KOMISIJE, USMERJANJE IN USKLAJEVANJE DELA SENATOV INVALIDSKE KOMISIJE, OBRAVNAVANJE MEDICINSKE IN DELOVNE DOKUMENTACIJE TER DAJANJE STROKOVNIH MNENJ, DAJANJE ZAHTEVNEJŠIH IZVEDENSKIH MNENJ V POSTOPKIH ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC, DELO V SENATU INVALIDSKIH KOMISIJ IN KOT IZVEDENEC POSAMEZNIK, IZVAJANJE NADZORNIH KONTROL – PREVERJANJE IZVAJANJA KONTROLNIH AKTIVNOSTI, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V OKVIRU PODROČJA DEJAVNOSTI IN PO NALOGU NADREJENIH.