Podjetje: ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE TRBOVLJE, RUDARSKA CESTA 12

Naslov: RUDARSKA CESTA 12, 1420 TRBOVLJE

IZVAJANJE NALOG ZDRAVNIKA, ZA KATERE JE USPOSOBLJEN S STROKOVNIM IZPITOM OZ. SEKUNDARIATOM, OPRAVLJANJE MEDICINSKO-TEHNIČNIH POSEGOV IN DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSTOPKOV POD VODSTVOM MENTORJA, VODENJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE, PREDPISOVANJE ZDRAVIL IN MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV POD VODSTVOM MENTORJA, UGOTAVLJANJE SMRTI IN VZROKOV SMRTI, PISANJE MRLIŠKIH LISTOV TER ODREDITEV OBDUKCIJ IN IZPOLNJEVANJE ZAHTEVANE DOKUMENTACIJE POD VODSTVOM MENTORJA, IZVAJANJE CEPLJENJ POD VODSTVOM MENTORJA, REDNO IZOBRAŽEVANJE S PODROČJA VARSTVA PRI DELU, KONTINUIRANO SODELOVANJE PRI VPELJAVI IZBOLJŠAV NA DELOVNEM MESTU, USTNO IN PISNO POROČANJE VODJI SLUŽBE, SPREMLJANJE E-POŠTE, SPREMLJANJE OKROŽNIC ZZZS, IZVAJANJE E-NAROČANJA, OBVLADOVANJE RAČUNALNIŠKIH PROGRAMOV IN ORODIJ NA DELOVNEM PODROČJU, UREJANJE ADMINISTRACIJE Z DELOVNEGA PODROČJA, POZNAVANJE PROGRAMA PREPREČEVANJA OKUŽB V ZAVODU, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG V OKVIRU STROKE PO NAVODILU VODJE SLUŽBE TER DIREKTORJA IN STROKOVNEGA VODJE.