Podjetje: OKROŽNO SODIŠČE V CELJU

Naslov: Prešernova ulica 22 , 3000 CELJE

VROČANJE POŠILJK NA TERENU, OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG V ZVEZI S SPREJEMOM IN ODDAJO POŠILJK Z ZAGOTAVLJANJEM OSEBNEGA VROČANJA, SPREJEM IN ODPRAVA PISANJ, SAMOSTOJNO SESTAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH DOPISOV, VLOG, SKLEPOV, ODREDB, STROŠKOVNIKOV,
OBLIKOVANJE IN VODENJE BAZ PODATKOV, SAMOSTOJNA OPRAVILA V ZVEZI S POZIVANJEM STRANK K PLAČILU STROŠKOV, OPOMINJANJEM PRED TOŽBO, IZVRŠBO, SAMOSTOJNO UREJANJE SPISOV PO DOLOČILIH REDA PRAVOSODNEGA ORGANA IN OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG PO ODREDBI FUNKCIONARJA PRAVOSODNEGA ORGANA ALI VODJE STROJEPISNICE, POZNAVANJE IN SPREMLJANJE SPREMEMB ZAKONODAJE ZARADI ZAGOTAVLJANJA ZAKONITOSTI OPRAVLJANJA DELA, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO ODREDBI PREDSEDNIKA, DIREKTORJA OZ. VODJE SPREJEMNE PISARNE.