Podjetje: EUROTAS HOTELI, gostinstvo in storitve, d.o.o.

Naslov: Krekov trg 4 , 3000 CELJE

A)ZAGOTAVLJA DOSEGANJE PRIČAKOVANE KAKOVOSTI IN USPEŠNOSTI DELA V DELOVNEM OKOLJU V SKLADU S STANDARDI
B)NAČRTUJE, ORGANIZIRA IN NADZORUJE DELO V ODDELKU TER ZAGOTAVLJA OPTIMALNO RAZPOREDITEV VSEH VIROV GLEDE NA POTREBE DELOVNEGA PROCESA
C) ZAGOTAVLJA DOSEGANJE POSLOVNIH CILJEV ODDELKA
D)SKRBI ZA USTREZEN PRETOK INFORMACIJ V ODDELKU, IZOBRAŽEVANJE IN RAZVOJ SODELAVCEV TER S TEM VZPOSTAVLJA UGODNO DELOVNO KLIMO V ODDELKU
E)SKRBI ZA STROKOVNO IZVAJANJE SPA STORITEV
F) SKRBI ZA BREZHIBNO TEHNIČNO USPOSOBLJENOST IN UREJENOST ZUNANJIH IN NOTRANJIH PROSTOROV
G) SODELUJE PRI OBLIKOVANJU NOVIH PRODAJNIH IZDELKOV OZIROMA STORITEV IN V PONUDBO VKLJUČUJE SODOBNE TRENDE TER IZVAJA IN NADZIRA UKREPE ZA SPODBUJANJE PRODAJE