Podjetje: Mladinski dom Malči Beličeve Ljubljana

Naslov: Mencingerjeva ulica 65 , 1000 LJUBLJANA

IZVAJA VZGOJNO DELO IN DRUGE OBLIKE ORG. DELA Z OTROKI V SKLADU Z LDN ZAVODA; VODI VZGOJNO SKUPINO; NAČRTUJE, ORGANIZIRA IN IZVAJA CELOTNO ŽIVLJENJE IN DELO V VZGOJNI SKUPINI; ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE RAZNIH OBLIK SOC. UČENJA V DOMU IN IZVEN DOMA; IZVAJANJE VZG. TEM PO PROGRAMU VZG. SKUPINE; PRIPRAVA SKUPINE NA SPREJEM NOVIH OTROK; VODENJE IN SVETOVANJE PRI NAKUPU OSEBNIH PREDMETOV IN GARDEROBE; SPREMLJANJE KORESPONDENCE OTROK; OPRAVLJANJE VSEH OPRAVIL V ZVEZI Z IZHODI, LETOVANJI IN ODPUSTI; IZVAJANJE UČNIH UR IN NUDENJE POMOČI PRI UČENJU ZA ŠOLO; INDIVIDUALNO DELO V SKLADU Z INDIVID. NAČRTOM; INDIVID. KONTAKTIRANJE S STARŠI OZ. ZAKONITIMI ZASTOPNIKI; SODELOVANJE S ŠOLAMI, S SOC. DELAVCEM, GOSPODINJO; NADOMEŠČA ODSOTNEGA DELAVCA PRI VZG. DELU OZ. DRUGIH OBLIKAH ORGANIZIRANEGA DELA Z DIJAKI; UREJA KABINETE, UČILNICE IN DRUGE PROSTORE, KI JIH UPORABLJA ZA SVOJE DELO; DNEVNO VODENJE DNEVNIKA S PRIPRAVO NA VZG. DELO; PRIPRAVA NA VZG. TEME; AŽURNO VODENJE OBSERVACIJ; MESEČNO NAČRTOVANJE DELA VZG. SKUPINE, EVALVACIJA; NAČRTUJE INDIVIDUALNO VZG. DELO; NAČRTUJE IN VODI INTERESNE DEJAVNOSTI OTROK; PRISOTNOST IN AKTIVNO SODELOVANJE NA PEDAGOŠKEM ZBORU IN PRIPRAVA PROBLEMATIKE SKUPINE; SESTAVLJANJE POLLETNIH IN LETNIH POROČIL O OTROCIH TER SESTAVLJANJE IZREDNIH POROČIL; MENTORSTVO ŠTUDENTOM; STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE; OPRAVLJA DRUGA DELA PO DOGOVORU, PO NALOGU PEDAGOŠKEGA VODJE. V NUJNIH PRIMERIH DELAVEC OPRAVLJA TUDI NALOGE, KI SICER NE SODIJO V CELOTI V OPIS NJEGOVIH DELOVNIH NALOG.