Podjetje: VRTEC MAVRICA BREŽICE

Naslov: Šolska ulica 5 , 8250 BREŽICE

OPRAVLJA NALOGE DODATNE STROKOVNE POMOČI V SKLADU Z ODLOČBO O USMERITVI,
OPRAVLJA DRUGO DELA V SKLADU Z ZAKONI, SPLOŠNIMI AKTI ZAVODA, VELJAVNIMI PREDPISI PO NAVODILIH IN DOGOVORIH Z RAVNATELJEM IN VODJEM ENOTE, PROGRAMA.