Podjetje: VRTEC TEZNO MARIBOR

Naslov: DOGOŠKA CESTA 20, 2000 MARIBOR

SODELUJE Z VZG.PRI NAČRTOVANJU IN IZVAJANJU VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA, SODELUJE Z VZG.PRI ORGANIZACIJI ŽIVLJENJA IN DELA V VRTCU TER EVALVACIJAH, SAMOSTOJNO IZVAJA NEKATERE DEJ.PREDŠ.VZGOJE, PRIPRAVLJA DIDAKTIČNE PRIPOMOČKE, SODELUJE Z VZG.PRI DELU S STARŠI, PRI ANALIZI STANJA V ODDELKU, PRI SPREMLJANJU RAZVOJA IN NAPREDKA OTROK, PRIPRAVLJA IN IZVAJA PREHRANJEVANJE, NEGO IN POČITEK, PRI NAČRTOVANJU IN IZVAJANJU SOCIALNEGA IN EMOCIONALNEGA UČENJA OTROK, PRI NAVAJANJU NA SAMOSTOJNO REŠEVANJE KONFLIKTOV, SKRBI ZA URJENJE OTROK K SAMOSTOJNOSTI, ZA UREJENOST PROSTOROV, SPREJEMA OTROKE IN JIH ODDAJA STARŠEM , SODELUJE S STROKOVNIMI SODELAVCI V ENOTI, PRI RAZVOJU DEJAVNOSTI, POMAGA PRI ORGANIZACIJI KULTURNIH, ŠPORTNIH IN DRUGIH AKCIJAH, OPRAVLJA DRUGA DELA IN NALOGE V SKLADU S PRAVILNIKOM O SISTEMIZACIJI IN LDN, TER PO NAVODILIH RAVNATELJA VODJE ENOTE OZ. POMOČNIKA RAVNATELJA