Podjetje: OSNOVNA ŠOLA DR.IVANA KOROŠCA BOROVNICA

Naslov: Paplerjeva ulica 15 , 1353 BOROVNICA

SODELUJE Z VZGOJITELJEM PRI IZVAJANJU PROGRAM PREDŠOLSKE VZGOJE TER DRUGIH PROGRAMOV VRTCA, IN SICER PRI IZVAJANJU VZGOJNEGA DELA V ODDELKU TER SAMOSTOJNO IZVAJA NEKATERE DEJAVNOSTI PREDŠOLSKE VZGOJE, IZVAJA VARSTVO OTROK V JUTRANJEM IN POPOLDANSKEM ČASU TER OTROKE SPREJEMA IN IZROČA STARŠEM, SKRBI ZA IZVEDBO PREHRANE OTROK, SKRBI ZA UREJENOST OTROK, PRIPRAVLJA OTROKE ZA POČITEK, IZVAJA ZAPOSLITEV OTROK, IPD., SODELUJE PRI IZVEDBI DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANEGA DELA Z OTROCI, SODELUJE PRI SPREMLJANJU RAZVOJA POSAMEZNEGA OTROKA, VZPODBUJANJU RAZVOJA NJEGOVIH SPOSOBNOSTI, RADOVEDNOSTI RAZISKOVALNEGA DUHA, DOMIŠLJIJE, JEZIKOVNI, TELESNI IN GIBALNI RAZVOJ, SAMOSTOJNOST, IDR., MED IZVAJANJEM SVOJIH DELOVNIH NALOG SKRBI ZA VARNOST OTROK IN IZVAJA NADZORSTVO NAD OTROKI S POTREBNO DOLŽNO SKRBNOSTJO (V PROSTORIH VRTCA, NA ZUNANJIH POVRŠINAH VRTCA IN DRUGIH POVRŠINAH, KJER SE OPRAVLJA VZGOJNO DELO OZIROMA DRUGE AKTIVNOSTI) IN SKRBI ZA SVOJO VARNOST…