Podjetje: OSNOVNA ŠOLA VIDEM

Naslov: VIDEM PRI PTUJU 47, 2284 VIDEM PRI PTUJU

OPRAVLJANJE DEL IN NALOG VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK – POMOČNIKA VZGOJITELJA