Podjetje: OSNOVNA ŠOLA DUPLEK

Naslov: KORENSKA CESTA 31, 2241 SPODNJI DUPLEK

VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM VRTCA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA VRTCA