Podjetje: OSNOVNA ŠOLA SV. JURIJ OB ŠČAVNICI

Naslov: ULICA EDVARDA KOCBEKA 4 , 9244 SV. JURIJ OB ŠČAVNICI

OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LDN ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA