Podjetje: VRTEC KOČEVJE CESTA NA STADION 3, KOČEVJE

Naslov: CESTA NA STADION 3, 1330 KOČEVJE

IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO, LETNE, DNEVNE OZIROMA TEDENSKE PRIPRAVE, IZVAJANJE VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA TER DRUGE OBLIKE ORGANIZACIJSKEGA DELA, PRIPRAVLJANJE IN IZVAJANJE PREHRANJEVANJA, NEGA IN POČITEK OTROK, VODENJE OTROK NA SPREHOD IN BIVANJE NA IGRIŠČU, PROSTOVOLJNA PRIPRAVA IN IZVAJANJE RAZLIČNIH INTERESNIH DEJAVNOSTI, ODGOVORNOST ZA OSNOVNA SREDSTVA IN IGRAČE, SODELOVANJE S STARŠI, STROKOVNIH AKTIVIH, SVETOVALNO SLUŽBO, ORGANIZIRANJE IN SODELOVANJE PRI PRIREDITVAH, UREJANJE IGRALNIC, GARDEROB, HODNIKOV, ZUNANJIH IGRIŠČ IN OKOLICE VRTCA.