Podjetje: VRTEC TONČKE ČEČEVE

Naslov: MARIBORSKA CESTA 43 , 3000 CELJE

NAČRTUJE, ORGANIZIRA, IZVAJA IN EVALVIRA KURIKUL ODDELKA, SODELUJE S STROKOVNIMI DELAVCI ZNOTRAJ ODDELKA STROKOVNEGA TIMA TER V VZGOJITELJSKEM ZBORU VRTCA, AKTIVNO SE UDELEŽUJE STROKOVNIH AKTIVOV IN VZGOJITELJSKEGA ZBORA, ORGANIZIRA BOGATO UČNO OKOLJE V IGRALNICI IN V DRUGIH PROSTORIH ZA OTROKE TER NA IGRIŠČU IN SPODBUJA UČENJE OTROK S KAKOVOSTNIMI INTERAKCIJAMI, SKRBI ZA VARNOST OTROK, SKRBI ZA USTREZEN DNEVNI RED IN DNEVNO RUTINO V ODDELKU, SKRBI ZA NEOPOREČEN ZDRAVSTVENO HIGIENSKI REŽIM V ODDELKU…