Podjetje: VRTEC OTONA ŽUPANČIČA SLOVENSKA BISTRICA

Naslov: Zidanškova ulica 1 A, 2310 SLOVENSKA BISTRICA

VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI ZAVODA