Podjetje: VRTEC ŠENTJUR OBČINA ŠENTJUR PRI CELJU

Naslov: Gajstova pot 2 A, 3230 ŠENTJUR

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE PREDŠOLSKIH OTROK, NAČRTOVANJE VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNEGA DELA IN OSTALA DELA GLEDE NA SISTEMIZACIJO ZA DELOVNO MESTO VZGOJITELJA.