Podjetje: OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC ANKARAN SCUOLA ELEMENTARE E GIARDINO D’INFANZIA ANCARANO

Naslov: Regentova ulica 4 , 6280 ANKARAN – ANCARANO

OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA VRTCA, DRUGA DELA V ZVEZI Z OPRAVLJANJEM VZGOJNO-VARSTVENEGA PROCESA IN DELA, KJER SE POJAVLJA OBČASNA POTREBA DRUGIH NALOG, DOLOČENIH Z LETNIM DELOVNIM NAČRTOM IN PO NAVODILIH RAVNATELJA.