Podjetje: VRTEC MORJE LUCIJA – SCUOLA DELL’ INFANZIA MORJE LUCIA

Naslov: FAZANSKA ULICA 3, 6320 PORTOROŽ – PORTOROSE

SODELUJE Z VZGOJITELJEM PRI PRIPRAVI, NAČRTOVANJU IN IZVAJANJU VZGOJNEGADELA; SODELUJE S STARŠI, PRIPRAVLJA IN IZVAJA PREHRANJEVANJE, NEGO IN POČITEK OTROK; VZDRŽUJE INOHRANJA RED IN ČISTOČO SREDSTEV, IGRAČ, IGRAL, OPREME IN PROSTOROV V VRTCU TEROBLAČIL IN OBUTVE OTROK.SODELUJE S STROKOVNIMI SODELAVCI V ENOTI, ZAVODU IN ZUNAJ NJEGA; VKLJUČUJE SE V ORGANIZIRANO STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZAPODROČJE DELA; POMAGA VZGOJITELJU PRI UREJANJU IGRALNIC, ZBIRK, TELOVADNICE, IGRIŠČA,NASADOV, KULTURNIH, ŠPORTNIH IN DRUGIH SPLOŠNO KORISTNIH IN ČLOVEKOLJUBNIHAKCIJ, PRI KATERIH SODELUJEJO OTROCI VRTCA; POMAGA PRI PRIPRAVI IN IZVEDBIIZLETOV, BIVANJA V NARAVI IPD., KI JIH ORGANIZIRA VRTEC. OPRAVLJA DRUGA DELA, DELA V INVENTURNIH KOMISIJAH; SE SPROTNO STROKOVNOIZOBRAŽUJE PRI UVAJANJU NOVOSTI – HACCP; SPREJEMA OTROKE V JUTRANJIH URAH IN JIH ODDAJA STARŠEM; OPRAVLJA DRUGA DELA V SKLADU Z ZAKONI, VELJAVNIMI PREDPISI TER PO NAVODILIH VODJE ENOTE, ORGANIZACIJSKE VODJE IN RAVNATELJA. OPRAVLJA TUDI DRUGA DELA IN NALOGE PO NAVODILIH VZGOJITELJA.