Podjetje: ZAVOD ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE LOGATEC LOGATEC

Naslov: TRŽAŠKA CESTA 63, 1370 LOGATEC

VZGOJITELJ JE NOSILEC VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA OTROK IN MLADOSTNIKOV, PRIPRAVLJA, NAČRTUJE TER IZVAJA DNEVNE, MESEČNE IN LETNE PRIPRAVE NA VZGOJNO DELO, PROUČUJE ANAMNESTIČNO IN PEDAGOŠKO DOKUMENTACIJO O MLADOSTNIKIH, SODELUJE NA REDNIH ANALIZAH Z SVETOVALNO SLUŽBO, PRIPRAVLJA INDIVIDUALIZIRANE PROGRAME VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA, SODELUJE NA UVODNIH, EVALVACIJSKIH IN ZAKLJUČNIH TIMIH IN DRUGIH OBLIKAH ORGANIZIRANEGA DELA Z MLADOSTNIKI.