Podjetje: OTROŠKI VRTEC METLIKA

Naslov: Župančičeva cesta 1 , 8330 METLIKA

POSPEŠUJE SOCIALNI, FIZIČNI IN INTELEKTUALNI RAZVOJ PREDŠOLSKIH OTROK SKOZI IZOBRAŽEVANJE IN IGRALNE DEJAVNOSTI. DELO VKLJUČUJE: NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE INDIVIDUALNIH IN SKUPINSKIH DEJAVNOSTI, SPODBUJANJE JEZIKOVNEGA RAZVOJA, VODENJE OTROK V DEJAVNOSTIH, KI OMOGOČAJO USTVARJALNO IZRAŽANJE SKOZI UMETNOST, DRAMSKO IGRO, GLASBO IN TELESNO PRIPRAVLJENOST, OPAZOVANJE IN SPROTNO OVREDNOTENJE OTROKOVEGA NAPREDOVANJA IN ZAZNAVANJE ZNAKOV RAZVOJNIH, ČUSTVENIH ALI ZDRAVSTVENIH TEŽAV IN SODELOVANJE S STARŠI, POSREDOVANJE OPAŽANJ O OTROKOVEM NAPREDKU OZIROMA PROBLEMIH TER SODELOVANJE S STARŠI IN SODELAVCI PRI DOLOČANJU USTREZNIH UKREPOV TER MOREBITNA NAPOTITEV K DRUGIM STROKOVNJAKOM, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE IN VODENJE RAZLIČNIH OBLIK SODELOVANJA S STARŠI, INŠTITUCIJAMI V OKOLJU, VODENJE PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE……..