Podjetje: VRTEC ZELENA JAMA Vzgojno izobraževalni zavod za predšolsko vzgojo

Naslov: ZVEZNA ULICA 24, 1000 LJUBLJANA

OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM VRTCA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA VRTCA.