Podjetje: CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE KAMNIK

Naslov: NOVI TRG 43 A, 1241 KAMNIK

IZVAJA VZGOJNO DELO IN DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANEGA DELA Z OTROKI/MLADOSTNIKI V SKLADU Z LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODASEZNANI SE Z DOKUMENTACIJO O OTROKU/MLADOSTNIKU TER IZVEDE DIAGNOSTIČNE POGOVORE (PREPOZNAVA OTROKOVO STANJE, NJEGOVA ŠIBKA IN MOČNA PODROČJA)VZPOSTAVI STIK Z OTROKI/MLADOSTNIKI, PRISTOPA Z EMPATIJO TER S POUDARKOM NA RAZVIJANJU ZAUPANJA IN OBČUTKA VARNOSTIPRIPRAVI INDIVIDUALIZIRAN PROGRAM ZA VZGOJNO DELO S POSAMEZNIMI OTROKI/MLADOSTNIKI V SODELOVANJU Z OSTALIMI TIMSKIMI SODELAVCI IN S STARŠIIZVAJA PRIPRAVE NA VZGOJNO DELO (LETNE IN DNEVNE PRIPRAVE), SE SPROTI VSEBINSKO IN METODIČNO PRIPRAVLJA NA DELO TER PRIPRAVLJA DIDAKTIČNE PRIPOMOČKE ZA DELO OTROK/MLADOSTNIKOV V SKLADU S PRAVILI STROKEOTROKE/MLADOSTNIKE VZPODBUJA, JIH VODI, USMERJA IN MOTIVIRA ZA SODELOVANJE V VZGOJNIH AKTIVNOSTIH IN PRI UČENJUIZVAJA STROKOVNO VZGOJNO PEDAGOŠKO DELO (SPREMLJA OTROKOVO/MLADOSTNIKOVO POČUTJE, MU PO POTREBI POMAGA, SVETUJE, GA OSVEŠČA, RAZBREMENJUJE, ORGANIZIRA DEJAVNOSTI, SPREMLJA DOGAJANJE IN ODNOSE V SKUPINI, VZPODBUJA KOOPERATIVNOST IN USTVARJALNOST, PRIPRAVLJA JIH NA ČIM BOLJ SAMOSTOJNO IN NEODVISNO ŽIVLJENJE) JUTRANJE VARSTVO OTROK IN MLADOSTNIKOV…