Podjetje: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

Naslov: Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA

IZVAJANJE NADZORA NAD DELOVANJEM SISTEMOV TER OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH DEL PRI VZDRŽEVANJU SISTEMOV,
SODELOVANJE PRI NAROČANJU REZERVNIH DELOV IN PLANIRANJU VZDRŽEVALNIH DEL,
SODELOVANJE Z ZUNANJIMI IZVAJALCI SERVISNIH STORITEV,
VODENJE ZAHTEVANE DOKUMENTACIJE,
IZVAJANJE DELOVNIH ZADOLŽITEV PO NAVODILIH VODJE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC.