Podjetje: DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUTOMER

Naslov: CESTA I. SLOVENSKEGA TABORA 5, 9240 LJUTOMER

REDNO VZDRŽEVANJE IN SKRB ZA OBRATOVANJE STROJEV IN NAPRAV V DOMU V LJUTOMERU IN V BE STROČJA VAS, VODENJE EVIDENC IN DNEVNIKA V ZVEZI S TEM (VODOVODNA, PLINSKA INSTALACIJA, CENTRALNO OGREVANJE, KLIMATSKE IN ČISTILNE NAPRAVE,AGREGAT, POŽARNA CENTRALA ITD… ). VZDRŽEVANJE IN ZAGOTAVLJANJE PRAVILNEGA DELOVANJA VSEH OSTALIH NAPRAV V DOMU IN BE (GASILNI APARATI, VODNE ČRPALKE, DVIGALA, VSI STROJI IN NAPRAVE V PRALNICI, KUHINJI TER ZDRAVSTVENO NEGOVALNI SLUŽBI). NADZOROVANJE DELOVANJA KURILNIH IN KLIMATSKIH NAPRAV (VKLOP IN IZKLOP). OPRAVLJANJE VSEH MANJŠIH OPRAVIL IN OKVAR (SESALCI ZA PRAH, SUŠILNI APARATI, POHIŠTVO, ZAMENJAVA ŽARNIC, VAROVALK, VZDRŽEVANJE PIP, WC ŠKOLJK IN KOTLIČEV, KLJUČAVNIC ITD… ). KONTROLIRANJE POŽARNO-VARNOSTNIH NAPRAV V DOMU IN NAVODILA DELAVCEM O UPORABI LE-TEH.
NADZOROVANJE IN EVIDENCA OPRAVLJENIH STORITVAH ZUNANJIH SERVISERJEV NA KLIC IN NA PODLAGI POGODB O SERVISIRANJU TER ZAGOTAVLJANJE PRAVOČASNEGA IZVAJANJA TEH STORITEV. VODENJE EVIDENCE O PERIODIČNIH PREGLEDIH VSEH NAPRAV IN STROJEV TER SKRB ZA REDNO SERVISIRANJE, PREGLEDE IN POTRDILA O BREZHIBNEM DELOVANJU.
SPREMLJANJE MESEČNE PORABE VODE, PLINA IN ELEKTRIKE.VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE OKOLICE DOMA IN BE, GOSPODARSKEGA OBJEKTA IN PRIPADAJOČIH NAPRAV. OPRAVLJANJE DROBNIH POPRAVIL STANOVALCEM. PO POTREBI OPRAVLJANJE PREVOZOV S SLUŽBENIM VOZILOM. OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NALOGU DIREKTORJA.