Podjetje: KOTO proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana

Naslov: Agrokombinatska cesta 80 , 1000 LJUBLJANA

PREVENTIVNO IN KURATIVNO VZDRŽEVANJE STROJEV IN STROJNIH NAPRAV V SKLADU S PLANI IN NAVODILI NADREJENEGA.
ZAMENJAVA IZTROŠENIH IN OKVARJENIH DELOV TER UGOTAVLJANJE VZROKOV OKVAR. SODELOVANJE PRI IZDELAVI OCEN STANJA STROJEV IN NAPRAV.
VODENJE PORABE MATERIALA.
VODENJE EVIDENC IN PRIPRAVA POROČIL.
SODELOVANJE PRI POSTAVITVI IN ZAGONU STROJEV IN NAPRAV TER SPREMLJANJE DELOVANJA STROJEV IN NAPRAV.
SODELOVANJE PRI KONSTRUIRANJU RAZLIČNIH DELOVNIH SREDSTEV, PROJEKTIRANIH IN IZDELANIH V PODJETJU.
OPRAVLJANJE OSTALIH DEL IN NALOG V SKLADU Z NAVODILI NADREJENEGA, PO POTREBI TUDI V OKVIRU DEŽURSTEV IZVEN REDNEGA DELOVNEGA ČASA.