Podjetje: BISOL Group, elektro inženiring in svetovanje, d.o.o.

Naslov: Latkova vas 59 A, 3312 PREBOLD

SAMOSTOJNO IZVAJA VSA REMONTNA DELA STROJEV IN OSTALIH NAPRAV, PREGLEDUJE IN VZDRŽUJE VSE STROJE, INSTALACIJE IN NAPRAVE, KONTAKTIRA Z ZUNANJIMI SERVISERJI O DELOVANJU NOVIH STROJEV, SPREMLJA NJIHOVO DELOVANJE, NASTAVLJA IN PREIZKUŠA, UREJA IN VODI TEHNIČNO DOKUMENTACIJO, PREDLAGA NABAVO NOVIH DELOV ZA REDNO VZDRŽEVANJE STROJNEGA PARKA, OBVEŠČA NADREJENEGA O NEDOKONČANIH DELIH (PREDVSEM, ČE NISO DOKONČANA V DOLOČENEM ČASU) IN O PROBLEMIH PRI IZVEDBI DELA, VSE DOKUMENTE POSREDUJE NADREJENEMU IN V EVIDENCO, OPRAVLJA DRUGA DELA PO NALOGU NADREJENEGA.